چرا نوزاد تو خواب میخنده

چرا نوزاد تو خواب میخنده ؟

دیدن لبخند کودک برای والدین سرگرم کننده است. گاهی اوقات نوزادان هنگام خواب با صدای بلند لبخند می زنند یا می خندند. برخی از نوزادان هنگام خواب یا بیدار شدن بیشتر از دیگران می خندند. اما چه چیزی باعث خنده کودک در هنگام خواب می شود؟ آیا آنها خواب های شیرین می بینند یا واکنشی […]