تصویری موجود نمی‌باشد

انواع بیماری عروقی

چند نوع عروق در بدن ما وجود داره : به صورت کلی انواع بیماری عروقی را به سه دسته اصلی تقسیم می کنیم : ورید ها و شریان‌ها و عروق لنفاوی ورید ها عروقی هستند که خونی که اکسیژن من مواد غذایی مورد استفاده بافت‌های بدن قرار گرفته را برمی‌گردانند به سیستم قلبی عروقی مرکزی […]