جوراب های واریس

جوراب واریـس چیست؟

جوراب واریـس چیست؟ یک عبارت معروف وجود دارد که می گوید: جوراب واریسی دارویی است که ما از آن استفاده می کنیم. این جوراب استاندارد از مچ پا تا بالای کشاله ران فشار می آورد. این فشار به تدریج از مچ پا به بالای پا کاهش می یابد و کاهش تدریجی فشار در طول پا […]